sdde-618都是谁

sdde-618都是谁

坚硬肿痛者,清胃散。若因饮食停滞,未及消导者,不宜用。

余谓既红活起发,不必服药。 一小儿素食膏粱,口舌生疮,作渴饮冷,手足常热,此胃经积热,先用竹叶石膏汤二剂,又用竹叶黄汤二剂渐愈,再用白术散去木香而愈。

不信,乃服清热之药而殁。一小儿颊肿,敷寒凉之药,色白肿硬,久而不愈,此胃气虚而寒邪凝滞也,用葱熨法,以散寒邪,异功散以助元气一小儿酷嗜甘味,药饵惟甘者乃服,后患腮肿,余知其胃症也。

大便已通,肿痛未退,再用活命饮一服,用托里散补其元气。十全大补汤治禀赋不足,寒热自汗,食少体瘦,发热作渴,头痛眩晕。

脓胀而发热者,用加味托里散。一小儿折臂出血过多,发躁作渴,面目色赤,脉洪大而数,按之无力,此血脱发躁也,服当归补血汤而安。

一小儿患之,发热作渴,面目多白,尺脉数而无力,此禀足三阴虚也,用地黄丸、补中汤寻愈。用五味异功散加升麻、当归,及如圣饼,其肿渐消;又用托里散而愈。

Leave a Reply